Thursday, May 1, 2014

„Faţă nouă” pentru centrul istoric din Aiud

Locuitorii municipiului Aiud au observat, că în oraş au început(încetişor) lucrările de reabilitare. Se lucrează la Cetate, Colegiul Bethlen şi la primărie, dar cei din conducere vor să revitalizeze centrul istoric!Acest proiect are ca scop reabilitarea şi revitalizarea centrului istoricdin Aiud, noua amenajare doreşte să scoată în evidenţă zona centrală a oraşului. În următoarele rânduri puteţi citi un fragment din raportul de specialitate:

„Zona de studiu cuprinde aproximativ 15 ha care înglobează în interior Cetatea Aiudului şi zona istorică centrală adiacentă acesteia. Din această suprafaţă, aproximativ 5,6 ha sunt ocupate cu spaţii publice, pentru care s-au realizat propunerile cuprinse în această documentaţie.
              Principalele obiective urmărite prin acest proiect, sunt :
            - Conturarea unei identităţi proprii a municipiului Aiud – restructurarea şi revitalizarea spaţiului public din zona istorică centrală a oraşului, pentru a scoate în evidenţa Cetatea Aiudului ca obiectiv turistic de interes naţional şi internaţional.
            - Restructurarea sistemului stradal în zona centrală pentru a facilita circulaţia carosabilă, pistele de biciclete, circulaţia pietonală, asigurarea de spaţii de parcare, toate aceste elemente fiind esenţiale pentru dezvoltarea turismului şi a funcţionării optime a dotărilor specifice adiacente spaţiilor publice.
            - Conturarea traseelor pietonale şi spaţiilor publice în zona centrală, şi crearea unui ambient deosebit care să atragă pietonii, locuitorii şi turiştii, şi să încurajeze viaţa socială în centrul istoric.
            - Mobilarea urbană a tuturor spaţiilor publice propuse, conformă cu nevoile respective ale fiecărui spaţiu definit, şi dotarea tehnico-edilitară pentru oglinzi de apă, iluminat public, iluminat arhitectural, toalete publice, colectare selectiva a deşeurilor.
            - Etapizarea intervenţiei, pentru a asigura o implementare facilă a proiectului, şi o execuţie conformă cu proiectul in sine.
            În al doilea rând, prin această investiţie se propune trecerea la străzi cu îmbrăcăminte modernă, pentru asigurarea în bune condiţii a transportului rutier:
            - sporirea capacităţilor de aprovizionare a populaţiei cu alimente, materiale si alte produse;
         - asigurarea legăturii cu reţeaua drumurilor judeţene si naţionale;
             - îmbunătăţirea condiţiilor de transport în accesarea zonelor locuite permanent;
             - creşterea potenţialului economic şi turistic al zonei;
             - flux normal al circulaţiei pe străzi conform standardelor europene;
             - creşterea nivelului de trai al locuitorilor oraşului;
             - creşterea atractivităţii zonei din punct de vedere al accesibilităţii.

Proiectul "Reabilitare Zonă Centrală Protejată Municipiul Aiud, Judeţul Alba", este  supus atenţiei cetăţenilor, şi  face obiectul unei dezbateri publice,  iar eventualele completări/ propuneri vor fi  discutate în cadrul comisiilor de specialitate şi în plenul Consiliului Local Aiud, cu participarea proiectanţilor şi a altor specialişti în domeniu.
Valoarea totală a investiţiei propuse  (lei şi euro, inclusiv TVA) :
      -     Total general     -  44.951,871 mii lei, reprezentând 10.024,337 mii euro;
      -     din care C+M -  37.567,166 mii lei, reprezentând 8.372,463 mii euro, la un curs          leu/euro de 4,4705 - la data de 09.09.2013, conform devizului general actualizat          anexat prezentei, elaborat de către S.C."Capitel Proiect" S.R.L.”

Vizualizaţi schimbarea propusă:

Piaţa Cetăţii

Piaţa Mică

Piaţa Amfiteatrului

Piaţa Consiliul Europei

Piaţa Cetăţii

Perspectivă spre Catedrala Ortodoxă

Cu siguranţă se va discuta mult pe acest proiect, deoarece Aiudul are nevoie de lucrări de reabilitare, de piste pentru cei care circulă cu bicicleta, de o zonă verde(deoarece Parcul Municipal lasă de dorit) de o locaţie unde se pot organiza diferite evenimente!